Oferty hurtowe:
109412
Zarejestrowanych firm:
67514
CHH.pl Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu CHH.pl 
stan : 01.05.2014r.

Indeks:

1. Definicje
 • Portal CHH.pl – Centrum Handlu Hurtowego - strona internetowa www.chh.pl wraz z wszystkimi podstronami.
 • System – aplikacja www i baza danych stworzona na potrzeby Portalu CHH.pl
 • Użytkownik – podmiot gospodarczy, który dokonał rejestracji w Portalu CHH.pl.
 • Administrator – podmiot odpowiedzialny za działalność Portalu CHH.pl.
 • Sprzedający – podmiot gospodarczy, oferujący swoje produkty w Portalu CHH.pl.
 • Wizytówka – zbiór informacji o Sprzedającym.
 • Hurtownia Internetowa – niezależna strona internetowa użytkowana przez Sprzedającego spełniająca funkcję hurtowego sklepu internetowego.
 • Panel zarządzający – narzędzie dla Sprzedającego do zarządzania ofertą sprzedaży.
 • Autorejestracja – specjalna funkcja umożliwiająca Użytkownikowi Portalu CHH.pl zarejestrowanie się w Hurtowni internetowej Sprzedającego bez wpisywania danych rejestracyjnych.
 • Schowek zapytań – schowek służy do gromadzenia zapytań ofertowych, do czasu wylogowania się.
 • Zapytania ofertowe – to proces składania ofert Sprzedającemu, przez potencjalnych klientów.

Administratorem Portalu CHH.pl jest firma:

CHH Polska Dawid Idziak
ul. Wschodnia 13A/4
41-707 Ruda Śląska
NIP: 6412436997

do góry

2. Przeznaczenie Portalu CHH.pl

Portal CHH.pl jest portalem B2B przeznaczonym wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

do góry

3. Rejestracja w Systemie

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, dostęp do Systemu jest w szczególny sposób kontrolowany i możliwy jedynie po rejestracji i zalogowaniu .

Podczas rejestracji należy podać wszystkie prawdziwe dane firmy, w tym również numer NIP. Użytkownik akceptuje fakt, iż po rejestracji jego dane muszą zostać pozytywnie zweryfikowane przez Obsługę Portalu CHH.pl w celu ich potwierdzenia.

Rejestrując się w systemie użytkownik oświadcza, że rejestruje konto jako podmiot gospodarczy.

Po rejestracji konto Użytkownika zostaje aktywowane i Użytkownik uzyskuje pełny dostęp który pozwala mu na:

 • zmianę danych adresowych, w tym adresu wysyłki
 • przegląd historii zamówień
 • wgląd w ceny i dostępność produktów
 • możliwość składania zapytań ofertowych bezpośrednio z Portalu
 • tworzenie listy produktów obserwowanych
 • otrzymywanie powiadomień o nadchodzących dostawach
 • możliwość prezentowania swojej firmy i oferty produktów jako sprzedający
  (usługa płatna w/g aktualnego cennika)
do góry

4. Sprzedający

Sprzedającym na Portalu CHH.pl może zostać każdy Użytkownik który wykupił dostęp do funkcji umożliwiającej prezentowanie swojej firmy jako Sprzedający. Portal CHH.pl udostępnia dwie opcje prezentowania oferty Sprzedającego niezależne od siebie:

 • Wizytówka – zbiór informacji o Sprzedającym. Sprzedający może zamieścić takie informacje jak dane kontaktowe, adres strony internetowej, opis firmy, warunki sprzedaży, rabaty. Opcja Wizytówka oprócz prezentowania danych firmy, umożliwia prezentowanie swoich produktów w kategoriach tematycznych.
 • Hurtownia internetowa – stanowi niezależną stronę internetową użytkowaną przez Sprzedającego. Strona posiada szereg narzędzi umożliwiających bezpośrednią sprzedaż, rejestrację i zarządzanie klientami, przyznawanie rabatów. Każdy Użytkownik Portalu CHH.pl ma możliwość dokonania niezależnej rejestracji w Hurtowni internetowej. Dostęp do danych Użytkownika ma jedynie Administrator oraz Sprzedający u którego Użytkownik dokonał rejestracji lub Autorejestracji.

Od momentu wykupienia usługi (opcji) Administrator ma 48 godzin roboczych na uruchomienie konta Sprzedającego. Sprzedający otrzyma dostęp do Panelu zarządzającego dzięki któremu będzie mógł zamieścić wszystkie informacje na temat swojej działalności, ustawić parametry konta oraz wystawiać produkty w kategoriach. Sprzedający ma obowiązek podawania prawdziwych danych teleadresowych. Dane każdego Sprzedającego dostępne są w wizytówce Sprzedającego. Informacja kto jest Sprzedającym oraz możliwość sprawdzenia danych znajduje się przy każdym produkcie wystawionym w Portalu CHH.pl pod linkiem (zobacz informacje o Sprzedającym). Administrator stara się aby podawane dane teleadresowe były zgodne ze stanem faktycznym jednak nie bierze odpowiedzialności za błędnie podane dane i wynikające z tego możliwe szkody. Administrator nie odpowiada za podane przez Sprzedającego nieprawdziwe dane dotyczące cen, oraz dostępności danego produktu. Sprzedający w momencie rozpoczęcie prezentowania swojej oferty w portalu CHH.pl zobowiązuje się do:

 • ustalania cen na poziomie podobnym do tego, jaki oferuje we własnej sieci sprzedaży
 • podawania prawdziwych danych dotyczących dostępności produktów w swojej ofercie
 • przestrzegania prawa

W przypadku łamania powyższych postanowień, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Administratora poprzez formularz kontaktowy. W takim wypadku Administrator ma prawo usunąć konto Sprzedającego wraz z jej ofertą z Portalu CHH.pl bez zwrotu poniesionych kosztów przez Sprzedającego

Sprzedający poza ogólnymi zasadami i regulaminem Portalu CHH.pl, ustala we własnym zakresie szczegółowe warunki dokonywania zamówień:

 • minimalną wysokość zamówienia netto, poniżej której zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe
 • warunki gwarancji
 • warunki i koszty transportu (metody dostawy i płatności)
 • wysokość rabatów

Wszystkie te informacje dostępne są w Wizytówce Sprzedającego lub/i na stronie jego Hurtowni internetowej. Należy pamiętać że zamówienia i/lub Zapytania ofertowe dokonywane są u każdego Sprzedającego osobno. Potencjalny klient powinien przed złożeniem zamówienia sprawdzić, czy warunki Sprzedającego są dla niego do zaakceptowania.

do góry

5. Opłaty

Korzystanie z Portalu CHH.pl dla Użytkownika jest bezpłatne.

Opcje płatne w Portalu dotyczą wyłącznie Sprzedających. Opłaty za uruchomienie Wizytówki i/lub Hurtowni internetowej określa cennik dostępny dla każdego Użytkownika. Opłatę stanowi jednorazowa aktywacja za uruchomienie i dostęp do funkcji Sprzedającego, oraz stały miesięczny abonament płacony z góry na określony okres czasu.

Administrator przygotował możliwość korzystania przez Sprzedających z dodatkowych płatnych funkcji Portalu a w szczególności z narzędzi promujących firmę Sprzedającego oraz jego produkty. Korzystanie z tych funkcji jest dobrowolne a ich brak nie utrudnia użytkowania z Portalu jako Sprzedający w żadnym aspekcie. Koszt dodatkowych opcji oraz możliwość korzystania z nich jest dostępna wyłącznie dla Sprzedających w panelu zarządzającym Ofertą.

Płatności za usługi Portalu CHH.pl dokonywane są na podstawie faktury pro-forma. Fakturę pro-forma Użytkownicy oraz Sprzedający mogą wygenerować samodzielnie lub poprzez kontakt z Administratorem.

Po otrzymaniu płatności przelewem na konto bankowe Administratora, wystawiony zostanie Rchunek i wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług płatnych, będą załatwiane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@chh.pl , lub pisemnie na adres Administratora.

do góry

6. Produkty oraz ceny

Produkty prezentowane przez Sprzedających mają ustawioną minimalną ilość, którą można zamówić. Przeważnie są to opakowania zbiorcze. Zapytania ofertowe składane przez Użytkowników nie zobowiązują Sprzedającego do sprzedaży.

Sprzedający ma możliwość regulacji cen dla każdego Użytkownika osobno, włącznie z zablokowaniem dostępu do własnej oferty dla wybranych klientów.

Wszystkie kwestie związane z rabatami, oraz negocjacje i spory, odbywają się bezpośrednio pomiędzy kupującym a Sprzedającym.

do góry

7. Zwroty i reklamacje produktów

Zwroty i reklamacje produktów są rozpatrywane pomiędzy kupującym a Sprzedającym, u którego produkt został nabyty. Informacja dotycząca warunków i sposobów rozpatrywania gwarancji winna być zamieszczona w Wizytówce i/lub na stronie Hurtowni internetowej Sprzedającego.

do góry

8. Odpowiedzialność Administratora

Administrator nie jest pośrednikiem w zawieranych transakcjach, a jedynie udostępnia narzędzia oraz miejsce do ich przeprowadzenia. W związku z tym nie jest stroną umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzane transakcje i produkty oferowane przez Sprzedających.

Administrator Portalu CHH.pl dołoży wszelkich starań, aby:

 • Portal CHH.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń (na poziomie 98% czasu działania).
 • zaistniałe awarie i przerwy techniczne nie były dłuższe niż 48 godzin, chyba że awaria była spowodowana działaniem siły wyższej lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

Jednocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w Systemie, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet oraz na skutek działania osób trzecich.

do góry

9. Poufność i ochrona danych osobowych

Każdy Użytkownik, po zalogowaniu do Systemu, ma wgląd do danych swojej firmy podanych podczas rejestracji, oraz ma możliwość ich poprawienia (nie dotyczy numeru NIP). Dostęp do danych mają również Administrator i Sprzedający u którego Użytkownik:

 • dokonał rejestracji na jego stronie działającej w oparciu o oprogramowanie Portalu CHH.pl.
 • złożył zamówienie u Sprzedającego.
 • wysłał zapytanie ofertowe za pośrednictwem Portalu CHH.pl .

Dane uzyskane podczas rejestracji, są gromadzone w bazie danych Systemu. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora poza obszarem działania Portalu CHH.pl oraz nie są udostępniane w żaden sposób osobom i firmom trzecim, nie związanym z realizacją zamówień.

do góry

10. Subskrypcja

Każdy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w formie elektronicznej, dotyczących:

 • wszelkich znaczących zmianach w Systemie i w regulaminie
 • przewidywanych i zaistniałych przerw technicznych
 • specjalnych promocji i wyprzedaży
 • materiałów promocyjnych Portalu CHH.pl i innych serwisów partnerskich
 • innych ważnych informacji, związanych z funkcjonowaniem Portalu CHH.pl

W przypadku korzystania z funkcji produktów obserwowanych oraz poczta wewnętrzna Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o dostępności produktów obserwowanych oraz o otrzymaniu wiadomości wewnętrznej.

Po zalogowaniu Użytkownik ma możliwość zmiany opcji subskrypcji.

do góry

11. Naruszenie i łamanie zasad

Korzystanie z Portalu nie może naruszać niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania Portalu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z regulaminem, jak też ograniczać lub wyłączać dostępność świadczonych w Portalu usług.

W przypadku rażących nadużyć i naruszeń postanowień niniejszego regulaminu, a także ogólnie przyjętych zasad współżycia i dobrego wychowania, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta Użytkownika, a także do całkowitego usunięcia z Systemu bez możliwości ponownej rejestracji.

do góry

12. Postanowienia końcowe

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu są w części lub w całości prawnie nieważne, lub gdy utracą swą ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty regulaminu.

We wszystkich przypadkach, nie objętych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

do góry

Dodatkowe informacje

Z chwilą publikacji lub zmiany Regulaminu, wszelkie wcześniejsze Regulaminy tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe.

O wszelkich zasadniczych zmianach w Regulaminie zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni komunikatem mailowym.